picture

Dr n. med. Dominik Morawski

spec. protetyki stomatologicznej

picture

Absolwent I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu.
Studiował na Akademii Medycznej w Łodzi w latach 1995 – 2000. Laureat pierwszych nagród na konferencjach naukowych studentów i młodych lekarzy w Łodzi oraz Wrocławiu. Staż podyplomowy odbył w Instytucie Stomatologii UM w Łodzi, stawiając pierwsze kroki w nauce praktycznego zastosowania wiedzy z protetyki stomatologicznej.
Po zakończeniu stażu rozpoczął studia doktoranckie, zakończone w 2005 roku obroną pracy pt. „Ocena symulacji ruchów żuchwy w wybranych systemach artykulacyjnych”. Podczas pisania doktoratu rozpoczął 5-cio letni staż specjalizacyjny z protetyki stomatologicznej. Tytuł specjalisty uzyskał po zdaniu egzaminów państwowych w roku 2008. Mieszkając w Łodzi pełnił również czteroletnią funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego O/Łódź. Obecnie należy również do Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.
W roku 2007 sprowadził się z powrotem do rodzinnego Nowego Sącza, rozpoczynając pracę w Przychodni Denticulus.
Oprócz leczenia pacjentów prowadzi kursy dla lekarzy z zakresu zastosowania artykulatorów i łuków twarzowych, praktycznego użycia włókien szklanych w protetyce, a także fotografii wewnątrzustnej. Współpracuje z takimi firmami jak Natrodent, Poldent, czy Olident.
Jest również autorem lub współautorem artykułów drukowanych w czasopismach: „Protetyka stomatologiczna”, „Stomatologia Współczesna”, czy „Cosmetic Dentistry”.

Przychodnia
Nowy Sącz | ul. Sucharskiego 1A
(róg Sucharskiego i Barskiej)


Tel: +48 18 547-25-25
Email: przychodnia@denticulus.pl

Godz. otwarcia:
pn. – pt. 9.00 – 18.00

Mapa dojazdu

Przychodnia
Nowy Sącz | ul. Nawojowska 3
(Słoneczko)


Tel: +48 18 443-68-90


Godz. otwarcia:
pn. – pt. 8.00 – 20.00

Mapa dojazdu

Przychodnia
Limanowa | ul. Zygmunta Augusta 6
 


Tel: +48 664-36-10-55

Mapa dojazdu

picture